IPA a její historie - IPA Zlín

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka

IPA a její historie

O nás
 


Co je International Police Association ? (IPA) a její historie

Mezinárodní policejní asociace
, anglicky International Police Association (IPA), je největší světová organizace sdružující policisty a policejní úředníky jako jednotlivce s počtem před 400 000 členů v Národních sekcích 63 zemí světa.
Mezinárodní policejní asociace - IPA byla založena 1.1.1950 britským policejním úředníkem Arturem Troopem, který chtěl najít způsob pro přátelství a mezinárodní spolupráci mezi policejní úředníky v činné službě či ve výslužbě. Jeho snem bylo založit asociaci, která by rozvíjela sociální, kulturní a profesionální vztahy mezi svými členy bez rozdílu hodnosti, funkce, jazyka, náboženství, světového vyznáni či rasy. Asociaci, která by byla politicky i odborně nezávislá a nevázala se na žádnou jinou skupinu či instituci.  Otevřená pro policii každého státu, který umožní mezinárodní kontakty a výměnu zkušeností mezi policejními příslušníky. Jménem IPA nesměla a nesmí být činěna žádná prohlášení k politickým, náboženským nebo rasovým otázkám, aby tak mohla být zachována její deklarovaná nezávislost.
Zcela výstižně je heslem celé asociace "SERVO PER AMIKECO", což v překladu znamená "služba přátelstvím". Právě toto heslo je impulsem celé její činnosti.
IPA má postavení nevládní organizace, která má od 5.6.1967 poradní statut u Ekonomické a sociální rady OSN a od 25.7.1977 je zapsána u Rady Evropy s poradním statutem na listině nestátních mezinárodních organizací.
Její součástí je i IPA - sekce České republiky. Je právnickou osobou, která se dělí na územní organizace - územní skupiny se samostatnou právní subjektivitou.IPA chce:

Podporovat přátelské vztahy a vzájemnou pomoc mezi policejními úředníky v naší zemi a zahraničí. Napomáhat a podporovat výměnu zkušeností v policejní oblasti a přispět tak k ulehčení mezinárodní policejní spolupráce. Svojí spoluprací s veřejností ovlivňovat obraz a představy o policii a tak pozitivně působit na vztahy mezi občany a policií. Studijními cestami a setkáními rozšiřovat znalosti svých členů a pochopení pro problémy druhých. V rámci svých možností být činná a pomáhat v sociální oblasti. Napomáhat vzájemné toleranci a přispívat k porozumění mezi národy a udržení míru.

IPA nabízí:

Formou seminářů široký vzdělávací program, realizovaný v informačním a vzdělávacím centru na zámku Gimborn. Regionální, národní a mezinárodní vzdělávací setkání na všech pěti kontinentech. Stipendia v cizině pro doplnění dalšího odborného vzdělání. Policejní studium a vzdělávací cesty do dalekých zemí. Každoroční mezinárodní setkání mládeže (vždy v jiné části světa) pro mladé členy organizace IPA a pro syny a dcery členů IPA. Týdny přátelství, sportovní soutěže a jubilea se sociálním a kulturním pozadím k podpoře mezinárodních setkání mezi členy. Mezinárodní programy výměny mládeže, jedinečná příležitost pro nové zkušenosti v oblasti vzdělávání a kultury. Cenově výhodné rekreační pobyty v hotelích IPA doma i v zahraničí. Mnohostranné informace v místních nebo regionálních sděleních a časopisech IPA· Možnosti poznávání policejních zařízení doma i v zahraničí a výměnu zkušeností s kolegy bez rozdílu národnosti, hodnosti a služebního zařazení 
Home | O nás | Dokumenty | Z naší činnosti | Nabídky členům | Odkazy | Kontakty | Nezařazené | Hlavní mapa webu
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky